ZREALIZOWANE PROJEKTY

Swiss Contribution - Informacje

Pragniemy poinformować, że w miejscowości Cezaryn w gminie Żyrzyn beneficjent Cezary Rułka Drewnolit rozpoczyna realizację projektu pt. “Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki – Modrzewiowy Zdrój”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, program “EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy –Kazimierz Dolny”. Powyższy projekt polega na stworzeniu punktu agroturystycznego w budynku mieszkalnym, znajdującego się na pograniczu lasu, w cichej i spokojnej okolicy. Oprócz tego inwestycja obejmuje oczyszczenie terenu posesji z pozostałości po wykarczowaniu, wzmocnienie i odmulenie oczek wodnych, wybudowanie podjazdu z kostki brukowej oraz wymianę ogrodzenia. Jak wspomniano wcześniej cała inwestycja jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 49 784,75 CHF pozwoli zrealizować projekt.

Jakie Korzyści

Korzyści związanych z realizacją projektu jest wiele, gdyż w naszej gminie będzie to jedna z niewielu takich inwestycji. Punkt agroturystyczny “Modrzewiowy Zdrój” w bliskiej przyszłości będzie stanowił świetną alternatywę dla ośrodków rekreacyjnych zlokalizowanych w tłocznych miastach. Turysta będzie mógł wypocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie przebywając z daleka od wszelkiego gwaru i zgiełku. Relaks na łonie natury będzie niezwykle cenny zwłaszcza dla osób, które na co dzień zmagają się ze stresem i żyją w ciągłym biegu. Świeże powietrze, rechotanie żab i odgłosy dzikiego lasu umilą każdy poranek oraz zachód słońca. Niezwykła atmosfera sprawi, że miejsce to będzie magiczne i uduchowione. “Modrzewiowy Zdrój” będzie przyciągał urokiem krajobrazu i niczym nie zmąconym spokojem turystów nie tylko z Lubelszczyzny, ale miejmy nadzieję, również z całego kraju.

Cezaryn, czyli miejscowość w której tworzymy Agroturystykę, położony jest na skraju lasu, wśród malowniczych pagórków. W pobliskich lasach w 1998 roku utworzony został Rezerwat Przyrody Piskory, Jest to rezerwat biocenotyczny, jedyny i niepowtarzalny, o naturalnej formacji roślinnej i bogatej faunie. Zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Zagórki, a jego łączna powierzchnia wynosi 203,05 ha. Jezioro Piskory wraz z otaczającymi je lasami wchodzą w skład obszarów Doliny Dolnego Wieprza. W rezerwacie napotkać można wiele rzadkich roślin, takich jak: bagno zwyczajne (Ledum palustre), konwalia majowa (Convalaria majalis), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramusom), pływacz zwyczajny (Utrcularia vulgaris) i jaskier wielki (Ranunculus lingua). Wśród roślinności wodnej uformował się zespół rdestu ziemnowodnego i rogatka sztywnego. W nieczynnej piaskowni w pobliżu jeziora, między Gołębiem a Niebrzegowem, odnowiono populację marsylii czterolistnej. Jest to jedyne naturalne miejsce w kraju występowania tej wymarłej rośliny. Ostatnie miejsce występowania marsylii odnotowano w 1973 roku nad brzegiem Jeziora Goczałkowskiego. Od tego czasu rośnie tylko w ogrodach botanicznych. Najwyższe wartości przyrodnicze skupiają się w samym jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno – błotnego na całej Lubelszczyźnie. Spotkać tu można bąka – mistrza kamuflażu, orlika krzykliwego, małą kurkę zielonkę, torpedującą rybitwę białoskrzydłą, balet żurawi podczas pory godowej, czujne gęsi gęgawy, a w pobliskich lasach – puchacza. Występująca tu populacja perkoza zausznika jest najliczniejsza na całej Lubelszczyźnie i jedna z najliczniejszych w kraju. A przy odrobinie szczęścia można zobaczyć także orła bielika. Do Rezerwatu można z łatwością trafić, gdyż w czerwcu 2014r. wytyczone zostały ścieżki rowerowe.